CONSELLO REGULADOR DA AGRICULTURA ECOLÓXICA DE GALICIA comprométese a manter esta web actualizada e precisa. Se, con todo, encontrara algo incorrecto ou desactualizado, agradeceriamos que nos avisase. Por favor, indique en que parte da web leu a información. Revisarémola o antes posible. Por favor, envíe a súa dúbida por correo electrónico a: se.agearc@agearc.

Non nos responsabilizamos das perdas derivadas de inexactitudes ou datos incompletos, nin das perdas resultantes de problemas causados ou inherentes á difusión da información a través de Internet, como interrupcións ou erros. Ao utilizar formularios web, esforzámonos por limitar ao mínimo o número de campos obrigatorios. Por calquera perda sufrida como resultado do uso de datos, consellos ou ideas proporcionadas por CONSELLO REGULADOR DA AGRICULTURA ECOLÓXICA DE GALICIA ou no seu nome a través desta web, CONSELLO REGULADOR DA AGRICULTURA ECOLÓXICA DE GALICIA non acepta ningunha responsabilidade.

As respostas e preguntas sobre privacidade enviadas por correo electrónico ou a través dun formulario web serán tratadas da mesma forma que as cartas. Isto significa que pode esperar unha resposta nosa nun prazo máximo de 1 mes. No caso de solicitudes complexas, informarémolo no plazo de 1 mes se necesitamos un máximo de 3 meses.

Cualquera dato persoal que nos proporcione no contexto da súa resposta ou solicitude de información só se utilizará dacordo coa nosa declaración de privacidade.

CONSELLO REGULADOR DA AGRICULTURA ECOLÓXICA DE GALICIA fará todos os esforzos razoables para protexer os seus sistemas contra calquera forma de uso ilícito. CONSELLO REGULADOR DA AGRICULTURA ECOLÓXICA DE GALICIA aplicará as medidas técnicas e organizativas adecuadas a tal fin, tendo en conta, entre outras cousas, o estado da técnica. Non obstante, non será responsable de ningún dano, directo e/ou indirecto, sufrido por un usuario da web, que se derive do uso ilícito dos seus sistemas por parte dun terceiro.

CONSELLO REGULADOR DA AGRICULTURA ECOLÓXICA DE GALICIA non se fai responsable do contido das páxinas web ás que se fai referencia mediante ligazóns ou outras referencias. Os produtos ou servizos ofertados por terceiros estarán suxeitos aos termos e condicións aplicables de ditos terceiros.

Os nosos empregados farán todo o posible para garantir a accesibilidade da nosa páxina web e para mellorala continuamente. Incluso para as personas que utilizan programas informáticos especiais debido a unha discapacidade.

Todos os dereitos de propiedade intelectual sobre o contido desta web pertencen a CONSELLO REGULADOR DA AGRICULTURA ECOLÓXICA DE GALICIA.

A copia, difusión e cualquera outro uso destes materiais non está permitido sen permiso escrito de CONSELLO REGULADOR DA AGRICULTURA ECOLÓXICA DE GALICIA, excepto e só na medida na que se estipule o contrario nos regulamentos da lei obrigatoria (como o dereito de cita), a menos que o contido específico dite o contrario.

Se ten algunha pregunta ou problema coa accesibilidade da web, non dubide en poñerse en contacto con nós.